Elämää, ei koulua varten

Auroran koulu antaa yleisopetusta 1.-6. vuosiluokilla. Aurorassa toimii yleisopetuksen luokkien lisäksi pienryhmä oppilaille, joilla on kielellisiä vaikeuksia. Oppilaita on yhteensä 344.

Perustehtävämme on tukea oppilaan oppimista monipuolisesti niin, että hän saavuttaa hyvät perustiedot ja -taidot. Koulumme toiminta-ajatusta kuvaavat seuraavat ilmaukset:

Lapsi on tärkein.
Autamme lapsia löytämään omia vahvuuksiansa ja kasvamaan omaan parhaimpaansa.

Lastenkulttuurin tekeminen
Kannustamme lapsia monipuoliseen itsensä ilmaisuun.

Yhteisöllisyys ja avoimuus
Ihmiset ovat tärkeitä. Vaalimme hyviä yhteistyötaitoja ja pidämme huolta toisistamme.

Kodin ja koulun yhteistyö
Huoltajat ovat osa yhteisöämme ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä.

Pedagoginen esteettömyys
Mahdollisuus monipuoliseen oppimiseen ja opettamiseen.

Vastuullinen ja kestävä toiminta
Kannamme vastuun koulutyöstämme ja ympäristöstämme.

Perustaitojen lisäksi koulumme tarjoaa monipuolista taideopetusta. Panostamme erityisesti musiikkiin, ilmaisutaitoon ja liikuntaan. Koulumme on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -projektissa. Taidetoimintaa harrastamme perusopetuksen lisäksi koulupäivän sisällä pidettävissä kerhoissa (teatteri, bändit, kuoro), kulttuurisiestaviikon tapahtumissa sekä koulumme vuosittaisissa teatteriprojekteissa.


Opetettavat kielet:
A1-kielet englanti ja kiina 3. luokalta alkaen
A2-kielet ruotsi ja kiina 4. luokalta alkaen


Vanhemmilta edellytämme lapsen koulutyön aktiivista tukemista. Lähes kaikilla luokilla on luokkatoimikunta. Auroran Koti ja Koulu ry. vastaa mm. keväisestä Auroran päivän tempauksesta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti