Tukiopetus

Tukiopetuksen keskeinen tavoite on ehkäistä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia ennakolta niin, ettei oppilas jää pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta voidaan antaa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä edistymiseksi, tai oppilaan työskentelytaitojen vahvistamiseksi.
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta voidaan antaa oppituntien ulkopuolella tai sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy. Tukiopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajan kanssa. Tarkoituksena on, että koulun ja kodin samansuuntainen tavoite parantaa annettavan tukiopetuksen vaikuttavuutta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti