Oppilashuoltoryhmä

Koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (YTR), johon kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, laaja-alaiset erityisopettajat ja opettajakunnan jäsen/jäseniä. Tarpeen mukaan ryhmään voi kutsua tai siihen kuulua myös oppilaskunnan, huoltajien, nuorisotoimen ja muiden yhteistyötoimijoiden edustajia. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä käsittelee koko kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä asioita.

Oppimisen tuen ryhmä (OTR) käsittelee oppimisen tuen järjestämiseen liittyviä asioita. Oppimisen tuen ryhmään kuuluvat luokanopettajan lisäksi laaja-alainen erityisopettaja ja rehtori sekä tarpeen mukaan koulupsykologi ja/tai koulukuraattori.


Koulussa toimii myös tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä, jossa käsitellään yksilökohtaisia oppilashuollollisia asioita. Ryhmässä on tarpeen mukaan kouluterveydenhuollon sekä psykologi- ja kuraattoripalveluiden edustajia. Asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä.

Auroran oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori Ulriika Huima, koulupsykologi Eeva Ahvenlahti, koulukuraattori Eija Kantola, kouluterveydenhoitaja Paula Kallioniemi sekä erityisopettajat Pia Kaspi ja Minna Grönblom
.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti