Kouluterveydenhoitaja

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto pitää huolta koulun oppilaista.

Terveydenhoitaja seuraa lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Erityistä tukea tarvitsevat lapset pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja heille annetaan tarvittavan tuki. Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Kouluterveydenhuolto pitää huolta myös koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä edistää kouluyhteisön hyvinvoinnista.

Kouluterveydenhoitaja yhdessä koululääkärin kanssa tekee yhteistyötä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, oppilashuollon sekä opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia.


Auroran koulun terveydenhoitajana toimii Soili Mononen. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 046 8771458 sekä sähköpostitse osoitteella soili.mononen@espoo.fi.

Ajanvaraukset koululääkärille tehdään terveydenhoitajan kautta.

Aika koulutulokkaiden terveystarkastuksiin varataan verkossa (linkki).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti