Johtokunta

Koulujen johtokunnat ovat kuntalain mukaisia toimielimiä, jotka toimivat lautakunnan tai muun luottamuselimen tavoin koulun tason hallintoeliminä. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia.

Johtokunta kehittää koulun sisäistä toimintaa, yhteistyötä koulun ja kotien välillä sekä koulun ja sen toimintaympäristön välillä. Tähän liittyy mm. opetuksen ja kasvatuksen kehittäminen sekä työrauhan ylläpitäminen. Johtokunta päättää koulun opetussuunnitelmasta, lukuvuosisuunnitelmasta sekä siitä, miten koulun käyttöön annetut määrärahat käytetään. Lisäksi johtokunta mm. hyväksyy koulun järjestyssäännöt.

Espoossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta valitsee johtokuntien jäsenet ja varajäsenet valtuuston toimikaudeksi eli neljäksi vuodeksi kerrallaan.


Auroran johtokunnan jäseninä kaudella 2017-2021 toimivat:


Pj. Susanna Korpijaakko-Öhman / varajäsen Miia Kivivuori
susanna.korpijaakko(at)gmail.com

Vpj. Mirja Lehti/ varajäsen Anja Kauppi


Laura Romppainen / varajäsen Sari Hokkanen
Olli-Pekka Pärssinen / varajäsen Mika Kuhanen
Jarno Jäppinen / varajäsen Toni Öhman

Sanni Ramm-Schmidt / varajäsen Marjo Lehtinen
Pekka Viinikka / varajäsen Mika KemppainenJohtokunnan syysterveiset 2016 (avaa linkki)

Johtokunnan kevätterveiset 2017 (avaa linkki)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti