21.8.2018

Liikuntavälineitä luokkiin


Koti ja Koulu ry. on tänäkin syksynä lahjoittanut luokille jalkapalloja ja hyppynaruja. Pallojen koot eri-ikäisille valitsi Leo ja välineiden hankinnassa äitiään Hanna Koivusta auttoi Onni.


P.S. Välituntilainaamo aloittaa toimintansa piakkoin.

15.8.2018

Erityisruokavalioista ilmoittaminen 2018-2019

Erityisruokavalioista on ilmoitettava kirjallisesti kouluravintola Auroran keittiöön 31.8. mennessä!

Muistattehan, että erityisruokavalioista on ilmoitettava tällä kaavakkeella koulun keittiöön hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua.

Ilmoitus on tehtävä jokaista lukuvuotta varten uudestaan ja allergioista on liitettävä mukaan ajantasainen, enintään vuoden vanha lääkärintodistus.

Todistus arkistoidaan kouluterveydenhoitajan toimesta.

Erityisruokavalioilmoitus ja tarkemmat ohjeet löytyvät Espoo Catering Oy:n sivuilta.


Huom!
 • Muistathan peruuttaa eritysruokavalion lapsesi poissaolopäiviltä!
 • Lähetä tieto koulun dieettikokille, viimeistään aamulla klo 8.30 mennessä, sähköpostitse osoitteeseen koulukeittio.aurora@espoocatering.fi

Lukuvuosiopas 2018-2019
AURORAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2018–2019 
       
Tähän lukuvuosioppaaseen on koottu tärkeimmät koulun yhteystiedot sekä koulunkäyntiä, työ- ja loma-aikoja ja Espoon kaupungin opetustointa koskevat perustiedot lukuvuoden 2018–2019 osalta. 

Lisätietoa oppaan aiheista löydät koulun opetussuunnitelmasta sekä Espoon opetustoimen verkkosivuiltaKoulun virallisten sivujen lisäksi koulun ajankohtaisista asioista voi lukea koulun blogista sekä koulun ja vanhempainyhdistyksen yhteisiltä Facebook-sivuilta. Kuvia koulun arjesta löytyy myös Instagramista ja videoita YouTubesta.
Oppimiseen, kasvamiseen ja perheiden hyvinvointiin liittyviä artikkeleita voi lukea koulun Twitter-sivulta.

Tervetuloa kouluun oppimisen ja ilon lukuvuoteen 2018 – 2019 meille kaikille! 

Terveisin,

Ulriika Huima
Rehtori


AURORAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2018–2019 
         
SISÄLLYSLUETTELO
 • KOULUN YHTEYSTIEDOT
 • LUKUVUODEN 2018–2019 TYÖ- JA LOMA-AJAT
 • Lauantaina 9.3.2019 on Auroran päivä.
 • Korvaava vapaapäivä on kiirastorstai 18.4.2019.
 • OPETUSSUUNNITELMA
 • KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
 • TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ – YHTEINEN VASTUU
 • POISSAOLO KOULUSTA
 • KOULURUOKAILU
 • KOULUMATKAT
 • ILTAPÄIVÄ- JA KERHOTOIMINTA
 • KOULUN OPPILASHUOLTO
 • KOULUTERVEYDENHUOLTO
 • VAKUUTUKSET
 • OPPILAIDEN OMAISUUS KOULUSSA
 • OPPILAITA KOSKEVAT TIEDOT
 • KOULUN HALLINTO
 • ESPOON OPETUSTOIMI
KOULUN YHTEYSTIEDOT   
Koulun käyntiosoite: Lippajärventie 44, 02940 Espoo
Koulun postiosoite: Auroran koulu PL 3507, 02070 Espoo
Kotisivut: http://www.espoo.fi/aurorankoulu ja tiedotus: http://aurora2016.blogspot.fi/
Rehtori: Ulriika Huima
Sähköpostiosoite: ulriika.huima@espoo.fi 
Puhelin: 043 8257292

Apulaisrehtori: Ulla Maija Jutila
Sähköposti: uma.jutila@espoo.fi  
Puhelin: 043 8253627

Apulaisrehtori: Katri Schiray
Sähköposti: katri.schiray@espoo.fi  
Puhelin: 043 8272204

Koulusihteeri: Minna Eloranta
Sähköposti: minna.p.eloranta@espoo.fi
Puhelin: 09 81640485 
Kanslia avoinna ma-to klo 7.30-15.30


Koulun muita yhteystietoja

Laitoshuoltajien esimies: Pasi Haapala
Sähköposti: pasi.haapala@espoo.fi
Puhelin: 050 5698127

Ruokapalveluesimies: Kai Kantola
Puhelin: 043 8269210 

Koulukirjastonhoitaja: Julia Uotila 
Sähköposti: julia.uotila@espoo.fi 
Kirjasto avoinna: Koulupäivien aikana

Terveydenhoitaja: Soili Mononen 
Sähköposti: soili.mononen@espoo.fi
Puhelin: 046 8771458 
Tavattavissa koululla: ma, ti, ke  

Opiskeluhuollon yhteystiedot

Koulukuraattori: Eija Kantola
Sähköposti: eija.kantola@espoo.fi
Puhelin: 050 5839673
Tavattavissa koululla: yleensä maanantai-iltapäivisin sekä perjantaisin
klo 8-15.30 ja tarvittaessa muinakin päivinä.

Koulupsykologi: Eeva Ahvenjärvi
Sähköposti: eeva.ahvenjarvi@espoo.fi
Puhelin: 050 3493964 
Tavattavissa koululla: ma, ke ja pe klo 8-14 tai sopimuksen mukaan. Huom! Joka kolmas keskiviikko koulupsykologi on Nuuksion koululla.


Opettajat

Opetusryhmä, opettaja ja puhelin:

1A Kaija Kuivanen 043 827 2205
1B Katri Schiray 043 827 2204
1C Johanna Pelkonen 043 827 2206
1D Katariina Simola 043 824 9584

2A Julia Uotila 043 827 2208
2B Sanni Ramm-Schmidt 043 827 2210
2C Susanna Ainesmaa 043 827 2862
2D Tanja Kristiansson/Maija Mykkänen
      043 827 2223

3A Nina Viitanen 043 827 2209
3B Sirja Rouhiainen 043 827 2218

4A Samuli Similä 043 827 2212
4B Timo Takko 043 827 2215
5A Leila Hänninen 043 827 3350
5B Mika Kemppainen 043 827 2211
5C Päivi Laurila-Järvinen 043 827 2216

6A Raija Herrala 043 827 2214
6B Cristina Isoviita 043 827 2857
6C Laura Korpela* 043 827 3352
kiina, englanti Osmo Hupli 043 827 2220
tekstiilityö Nina Mattila   

joustavat ryhmät Uma Jutila 043 8253627
erityisopetus/ma Minna Grönblom 043 8272213
erityisopetus/ai Pia Kaspi 043 8272219

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@espoo.fi
*etunimi.k.sukunimi

LUKUVUODEN 2018–2019 TYÖ- JA LOMA-AJAT
 • Syyslukukausi 2018–2019 alkaa torstaina 9.8.2018 ja päättyy perjantaina 21.12.2018.
 • Syysloma: maanantai 15.10.2018 – perjantai 19.10.2018
 • Joululoma: lauantai 22.12.2018 – sunnuntai 6.1.2019
 • Kevätlukukausi alkaa maanantaina 7.1.2019 ja päättyy lauantaina 1.6.2019.
 • Talviloma: maanantai 18.2.2019 –  perjantai 22.2.2019
 • Lauantaina 9.3.2019 on Auroran päivä.
 • Korvaava vapaapäivä on kiirastorstaina 18.4.2019.


OPETUSSUUNNITELMA    
Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 alkaen, osin porrastetusti. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. 

Voit lukea koulun opetussuunnitelmasta koulun arkeen liittyvistä teemoista. Näitä ovat edellisten lisäksi mm. koulun toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat,  oppilaan osallisuus, hyvinvoinnin edistäminen ja työrauhan turvaaminen. Lisäksi opetussuunnitelmassa kerrotaan oppimisen arvioinnista, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta sekä kieliin, katsomuksiin ja valinnaisuuksiin liittyvistä aiheista.      

Opetuksen edellyttämät oppikirjat, muut koulutarvikkeet sekä välttämättömät työaineet annetaan oppilaalle maksutta. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppilaalla on liikuntatunteja varten asianmukainen vaatetus ja varusteet.

Auroran koulun voimassa oleva opetussuunnitelma on luettavissa koulun verkkosivuilla.


KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ   
Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on kasvatuksen ja opetuksen tukeminen sekä keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Kodin ja koulun välinen luottamus vahvistuu, kun koulun tavat ja koulukulttuuri tulevat huoltajille tutuiksi.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on luonteeltaan kasvatuskumppanuutta, jossa opettajat ja huoltajat tuntevat toisensa. Se kehittyy jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun. Yhteistyö on arvostavaa, monipuolista ja aktiivista. Sillä tuetaan oppilaan koulunkäyntiä, lisätään turvallisuutta sekä ehkäistään kiusaamista ja muita lasten ja nuorten hyvinvointia haittaavia tekijöitä. Koulu rakentaa aloitteellisesti yhteistyötä ja kehittää sen edellytyksiä. Koulu ja huoltajat vastaavat yhteistyön sujumisesta yhdessä. Koulu arvioi yhteistyörakenteiden toimivuutta ja riittävyyttä säännöllisesti, erityisesti perheiden elämää koskevissa muutostilanteissa.

Ensimmäisen kouluvuoden aikana huoltajilla on oikeus vähintään kahteen ja sen jälkeen lukuvuosittain vähintään yhteen henkilökohtaiseen tapaamiseen lapsen luokanopettajan/ luokanvalvojan kanssa.

Vanhempainyhdistysten ja luokkatoimikuntien toiminta edistää huoltajien yhteistyötä ja koulun sekä luokkien yhteisöllisyyden kehittymistä. Huoltajilla on edustajat koulun johtokunnassa. Huoltajilla voi olla edustus myös yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Huoltajia kannustetaan osallistumaan koulun opetussuunnitelmatyöhön. Opetuksen järjestämisen arviointiin huoltajat voivat osallistua mm. huoltajakyselyjen kautta.

Wilma-järjestelmä
Kaikilla kouluilla on käytössään sähköinen Wilma-järjestelmä (https://wilma.espoo.fi/). Sen avulla huoltajat voivat seurata oppilaan oppimisen ja työskentelyn edistymistä, olla vuorovaikutuksessa opettajan kanssa, ilmoittaa ja selvittää poissaolotietoja sekä seurata koulun lähettämiä tiedotteita. Koulu jakaa huoltajille Wilman käyttöön tarvittavat huoltajatunnukset. Jos huoltaja on unohtanut tunnuksensa, huoltajan tulee ottaa yhteyttä kouluun. 

Lisäksi koulu tiedottaa kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytännöistä erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Voit lukea kodin ja koulun yhteistyöstä koulun opetussuunnitelmasta.


TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ – YHTEINEN VASTUU   
Oppilaan oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön säädetään perusopetuslaissa. Kullakin koululla on järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Auroran koulun järjestyssäännöt
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun järjestystä, opiskelua sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluajalla: oppitunneilla, tauoilla ja kerhoissa, koko koulun alueella. Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa: retkillä, leirikouluissa, urheilukilpailuissa yms.

1§ Koulupäivä
 • Tulemme ajoissa kouluun ja pysymme koulupäivän aikana koulualueella.
 • Lähdemme koulupäivän päätyttyä viivyttelemättä kotiin tai iltapäiväkerhoon.
 • Huolehdimme päällysvaatteet, ulkojalkineet, liikuntavälineet ja reput niille tarkoitetuille paikoille.
 • Olemme varovaisia liikenteessä ja noudatamme liikennesääntöjä.
 • Emme ole koulusta poissa ilman syytä. Huoltajan on anottava lupa poissaoloon etukäteen. Sairauspoissaoloista on ilmoitettava koululle viipymättä.
 • Liikumme ja käyttäydymme sisätiloissa rauhallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Ulkona noudatamme yhteisesti sovittuja pihasääntöjä.

2§ Koulutehtävät ja välineet
 • Teemme opettajan antamat tehtävät ja läksyt.
 • Huolehdimme kouluun tarvittavat kirjat ja tarvikkeet.
 • Pidämme hyvää huolta koulutavaroista.
 • Käsittelemme koulun omaisuutta huolellisesti.
 • Korvaamme kadonneet ja vahingoittuneet koulutarvikkeet.
 • Säilytämme pyörät ja muut kulkuvälineet niille osoitetussa paikassa.
 • Kunnioitamme kaikkien omaisuutta. Oppilaalla on velvollisuus korjata tai korvata toisen omaisuudelle aiheuttamansa vahinko.

3§ Hyvä käytös
 • Olemme kaikille kohteliaita ja ystävällisiä. 
 • Emme kiusaa ketään.
 • Kaikki väkivalta, tahallinen pelottelu, haukkuminen sekä leikkitappelut ovat kiellettyjä.
 • Annamme kaikille työrauhan oppitunneilla.
 • Jokaisella on oikeus olla turvassa ja rauhassa koko koulupäivän ajan.
 • Noudatamme kouluravintolassa kauniita tapoja.
 • Osaamme käyttäytyä myös sosiaalisessa mediassa asiallisesti, emmekä anna mobiililaitteiden häiritä oppitunteja.

Näiden sääntöjen rikkomisesta seuraa perusopetuslain mukainen seuraamus.
Järjestyssäännöt ohjaavat koulun käyttäytymisen arviointia.

Myös oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. 

Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Oppilaan kanssa voidaan käydä myös kasvatuskeskusteluja. Tavoitteena on oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyö. 

Voit lukea yhteisestä vastuusta koulun opetussuunnitelmasta. 


POISSAOLO KOULUSTA      
Perheiden on tärkeä pyrkiä pitämään lomiaan mahdollisimman paljon koulujen loma-aikoina, jotta luokan yhteinen oppiminen etenee samaan tahtiin. Jos oppilas kuitenkin joutuu olemaan poissa koulusta muina kuin loma-aikoina, huoltajien tulee pyytää koulusta hyvissä ajoin kirjallinen lupa oppilaan poissaoloon. Luvan enintään viiden koulupäivän kestävään poissaoloon antaa luokanopettaja ja yli viiden koulupäivän poissaoloon rehtori. 

Sairaus- tai muissa erityistapauksissa huoltajien tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopettajalle mahdollisimman pian. Poissaolosta tulee antaa selvitys koulun ohjeistamalla tavalla. 

Koulussa on otettu käyttöön ohje, kuinka toimia toistuvien tai huolestuttavien poissaolojen kohdalla. Koulu käyttää Wilma-järjestelmää poissaolojen merkitsemiseen ja seuraamiseen. 

Poissaololuvan hakemus täytetään Wilmassa. Lomake löytyy myös espoo.fi -sivustolta.


KOULURUOKAILU   
Koulussa tarjotaan jokaisena työpäivänä oppilaille maksuton koululounas. Se sisältää lämpimän pääruoan lisäkkeineen, ruokajuomaa, leipää sekä ravintorasvaa. Lounas on monipuolinen, vaihteleva ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen kokonaisuus. Se edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja antaa energiaa koulupäivään. 

Kouluravintolassa oppilas ottaa itse haluamansa annosmäärän. Oppilas voi hakea ruokaa lisää. Esillä oleva malliannos auttaa kokoamaan täysipainoisen aterian.

Eritysruokavaliot
Jos oppilaalla on jokin erityisruokavalio, huoltajan tulee toimittaa Erityisruokavalioista ilmoittaminen -lomake koulun keittiöön lukuvuoden alussa. Lomakkeeseen tulee liittää lääkärintodistus erityisruokavalion perustuessa terveydellisiin syihin. Vähälaktoosisesta tai laktoosittomasta ruovaliosta, kasvisruokavaliosta tai uskonnollisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta ei tarvitse esittää lääkärintodistusta.


KOULUMATKAT
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan julkisen liikenteen matkakorttiin, jos 1.–2. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 kilometriä ja 3.–10. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 kilometriä lyhintä ympäri vuoden jalankulkukelpoista reittiä myöten mitattuna. Oppilaalle voidaan myöntää matkakortti myös lyhyemmälle koulumatkalle tai tarvittaessa koulukuljetus, jos koulutien arvioidaan muodostuvan oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 

Matkakorttia haetaan Matkakortin hakeminen -lomakkeella ja koulukuljetusta Koulukuljetuksen tai matka-avustuksen hakeminen -lomakkeella. Jos oppilaalle haetaan matkakorttia alle 3/5 kilometrin koulumatkalle tai koulukuljetusta, huoltajan tulee liittää hakulomakkeeseen asiantuntijalausunto tai muu erittäin painavan syyn osoittava asiakirja (esim. pedagoginen selvitys). Tarvittavan lomakkeen voi pyytää koulun kansliasta tai täyttää ja tulostaa yllä olevan linkin kautta.

Matkakortin myöntämisestä päättää koulun rehtori/koulunjohtaja. Koulukuljetuksen myöntämisestä päättää oppilaan lähiosoitteen mukaisen oppilasalueen aluepäällikkö. Matkakortin tai koulukuljetuksen myöntämisen edellytyksenä on, että oppilas käy kunnan hänelle osoittamaa lähikoulua Espoossa. Toissijaista koulua käyvien, painotettuun opetukseen, englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen, kielikylpyopetukseen tai montessoriopetukseen valittujen oppilaiden koulumatkoista vastaavat oppilaan huoltajat. 

Koulumatkaetuuden myöntämisessä noudatetaan lautakunnan päättämiä koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämistä koskevia linjauksia. Lisätietoa koulumatkoista ja linjauksista saa osoitteessa espoo.fi/koulumatkat.


ILTAPÄIVÄ- JA KERHOTOIMINTA    
Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua ryhmämuotoista vapaa-ajan toimintaa, jossa 15 lapsen ryhmää ohjaa yksi aikuinen. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti oppilaalle osoitetussa koulussa. 

Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä muilla luokka-asteilla olevat erityisen tuen oppilaat. Toimintaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella Wilman kautta. Iltapäivätoiminnan lisäksi monissa kouluissa toimii koulun omia maksuttomia kerhoja ja muiden yhteistyötahojen järjestämää harrastustoimintaa. Alueilla on myös asukaspuistotarjontaa.

Auroran iltapäiväkerhon järjestäjänä toimii Espoon kaupunki ja Auroran koulu. Toiminnasta vastaavat koulun henkilökunta, vastuuohjaajana Pekka Viinikka. Koulun iltapäiväkerhon yhteysnumero klo 12-17 on: 043-827 22 07. Iltapäivätoiminnan kuntakohtainen sähköpostiosoite on iltapaivatoiminta@espoo.fi ja puhelinnumero 09-81652029. Lisätietoa iltapäivätoiminnasta ja siihen hakemisesta espoo.fi/iltapaivatoiminta.


Koulu voi halutessaan järjestää myös kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta tukee kasvatus- ja opetustyötä: lapsen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Koulun kerhotoiminnan tavoitteina ovat muun muassa lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen, luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen sekä mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen. Siihen osallistuminen on oppilaille maksutonta ja vapaaehtoista. Kerhot voivat olla lukukauden tai -vuoden kestäviä tai lyhytkestoisia.

Koulun järjestämistä kerhoista ilmoitetaan koulun blogissa http://aurora2016.blogspot.fi/


KOULUN OPPILASHUOLTO     
Koulun oppilashuollon tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntymistä, turvata varhainen tuki ja edistää kouluyhteisön yhteisöllistä toimintaa, oppilaiden osallisuutta sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan aidosti yhdessä tehtävää työtä, jota ohjaa oppilaiden ja huoltajien kohtaaminen, aito kuuleminen sekä pyrkimys ymmärtää ja löytää yhdessä ratkaisuja käsiteltäviin asioihin. 

KURAATTORITOIMINTA
Koulun kuraattori on kouluyhteisön sosiaalityön asiantuntija. Kuraattori edistää oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kuraattorin työ sisältää monialaista yhteistyötä oppilaiden, huoltajien, koulussa toimivan henkilöstön sekä koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Työ kohdistuu yhteisölliseen työhön kuten luokka- ja ryhmätyöskentelyyn, konsultointiin sekä yksilökohtaiseen oppilashuollon oppilaiden kahdenkeskisiin tukitapaamisiin ja verkostoneuvotteluihin. Kuraattorin työ oppilaiden ja perheiden kanssa sisältää:
 • Oppilaan ja perheen kokonaistilanteen kartoittamisen ja arvioinnin (koulunkäynti, vapaa-aika, elämänhallinta, vuorovaikutussuhteet, voimavarat, verkostot)
 • Tukitapaamiset oppilaan kanssa (mm. sosiaaliset suhteet, vahvuudet, voimavarat, tunteiden hallinta, koulunkäynnin tuki)
 • Vanhemmuuden tukemisen ja neuvonnan
 • Opettajan konsultaation
 • Yhteistyön oppilaan, huoltajan ja koulun kanssa oppilaan opetuksen järjestämiseksi
 • Yhteistyön oppilaan kanssa työskentelevien koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa (esim. lastensuojelu, perheneuvola, nuorisopoliklinikka, nuorisotoimi)
 • Koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin ohjaamisen

PSYKOLOGITOIMINTA
Koulun psykologi tukee oppilaiden opiskelua ja koulunkäyntiä yhteisöllisesti sekä tarvittaessa yksilökohtaisena opiskeluhuoltona ja oppimisen tukena. Psykologi edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukee oppimistavoitteiden saavuttamista. Psykologin yhteisöllinen työ sisältää koko koulun, luokkatason tai esim. luokan toimintakulttuuria, hyvinvointia ja oppimista edistävän kehittämisen ja tukitoimien toteutuksen.

Työ sisältää:

 • Opettajan ja huoltajien konsultaatiot ja verkostoyhteistyö oppilaan asiassa 
 • Oppilaan oppimiseen, koulunkäyntiin sekä kehitykseen liittyvien kysymysten selvittelyn ja arvioinnin (sisältäen tarvittaessa psykologin tutkimuksen) konsultaation tueksi
 • Tukitoimien ja opetusjärjestelyjen suunnittelun sekä tarvittavat kannanotot opetusjärjestelyihin (esim. oppiaineiden yksilöllistykset)
 • Tarvittaessa ohjauksen jatkotutkimuksiin tai -hoitoon
 • Oppilaiden yksilöllisen varhaisen tuen ja ohjauksen tunne-elämän kehitykseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai oppimiseen liittyvissä pulmissa
OPPILASHUOLTORYHMÄT
Koululla toimii rehtorin johtama yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä joka vastaa oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
KOULUTERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhuolto on luottamuksellista yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain terveystarkastuksissa. Laajat terveystarkastukset, joihin sisältyy lääkärin tarkastus, toteutetaan 1.-, 5.- ja 8.-luokilla. Muut vastaanotot tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveystarkastusten ajankohdista tiedotetaan Wilma-viestillä ja reppupostilla. Vanhempien/huoltajien osallistuminen laajoihin terveystarkastuksiin on tärkeää. Tarvittaessa vanhemmat ja oppilaat voivat kääntyä koulun terveydenhoitajan tai lääkärin puoleen oppilaan terveyteen, hyvinvointiin tai koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajalla on myös avovastaanottoaika, jolloin oppilaat voivat asioida akuuteissa asioissa ilman ajanvarausta.

Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Sairaanhoito tapahtuu terveysasemilla. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon.

Espoon sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä asiakastietojärjestelmä, johon kouluterveydenhuollon asiakkaan terveystiedot tallennetaan. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Poikkeuksena ovat ainoastaan laissa määritellyt erityisperusteet.

Kouluterveydenhoitajan tavoittaa kouluilta sovittuina päivinä sekä puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostilla arkipäivisin. Ajanvaraukset koululääkärille tehdään terveydenhoitajan kautta.


 
OPPILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLTO
Suun terveydenhuolto on osa kouluterveydenhuoltoa. Hammaslääkäri ja suuhygienisti vastaavat oppilaan suun terveydenhuollosta. Oppilaalle järjestetään mahdollisuus suun terveystarkastukseen 1.-, 3.-, 5.- ja 8.-luokilla. Suun terveystarkastuksessa korostetaan oppilaan omahoidon ja hyvien terveystapojen kehittymistä. Tarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma, ohjataan omahoidossa ja tarvittaessa tehdään toimenpiteitä kuten hampaiden pinnoituksia ja paikkauksia. Huoltajalla on aina ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren suun terveydentilasta.

Peruskoululaiset saavat suun terveydenhuollon palvelut maksutta koulua tai asuinpaikkaa lähinnä olevasta hammashoitolasta.

Välitön ensiapu annetaan arkisin pääsääntöisesti kotiosoitetta tai koulua lähinnä olevassa hammashoitolassa. Hammashoidon arki-ilta-, viikonloppu- ja pyhäpäivystys on kaikille espoolaisille Haartmanin sairaalassa Helsingissä.

v   Ajanvaraus kiireetön hoito p. 09 816 30300 (klo 7.45-16)
v   Ajanvaraus kiireellinen ensiapu p. 09 816 35900 (klo 7-15)
v   Haartmanin sairaalan ajanvaraus p. 09 310 49999 (arkena klo 14-21, viikonloppuisin ja pyhinä klo 8-21)

Peruuta aikasi heti, jos et jostakin syystä voikaan mennä hoitoon sovittuna ajankohtana!

   
VAKUUTUKSET
Espoon koulujen oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta koulussa ja koulumatkalla. Vakuutus kattaa myös lukuvuosisuunnitelman mukaiset koulun retket ja leirikoulut. Tapaturman sattuessa oppilas toimitetaan hoitoon kaupungin terveysasemalle.

Vakuutuksesta korvataan tapaturmasta aiheutuneet matka-, tutkimus- ja hoitokulut julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluja antavissa yksiköissä ja laitoksissa (terveyskeskus, aluesairaala, keskussairaala). Jos oppilas käyttää yksityisen sektorin palveluja, korvaus maksetaan vain julkisen sektorin taksan mukaan. Kaupunki ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat oppilaan sairastumisesta kesken koulupäivän. Tapaturman tai äkillisen sairastumisen sattuessa huoltajan tehtävänä on toimittaa oppilas hoitoon.

Lisätietoa vakuutuksista: espoo.fi/perusopetus > Opiskelu peruskoulussa > Kouluruokailu, kuljetukset ja vakuutukset

OPPILAIDEN OMAISUUS KOULUSSA
Koulu pyrkii eri tavoin huolehtimaan siitä, että oppilaiden päällysvaatteet, varusteet ja tavarat olisivat hyvässä tallessa koulupäivän aikana. On tärkeää, että oppilas itse pitää hyvää huolta omista tavaroistaan ja vaatteistaan. Oppilaan ei ole hyvä pitää mukanaan isohkoja rahasummia tai arvokasta omaisuutta.

Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Koulu ei esimerkiksi korvaa koulupäivän aikana rikkoontunutta tai kadonnutta matkapuhelinta.

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana saa pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Koulun opettajalla ja rehtorilla/koulunjohtajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että oppilaalla on hallussaan sellaisia kiellettyjä esineitä tai aineita, joilla voi vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta eikä oppilas pyynnöstä huolimatta luovuta niitä tai osoita luotettavasti, ettei niitä ole. Opettajalla ja rehtorilla/koulunjohtajalla on oikeus ottaa oppilaan hallussa oleva kielletty esine tai aine. Jos oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää aineen tai esineen haltuun ottamisen, opettajalla tai rehtorilla/koulunjohtajalla on oikeus käyttää esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja.
OPPILAITA KOSKEVAT TIEDOT
Oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä tietoja ylläpidetään Primus -oppilastietojärjestelmässä koulujen ja suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimesta. Oppilaan huoltajilla on halutessaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja Primus-järjestelmään on tallennettu hänen lapsensa osalta. Rekisteriseloste on nähtävillä Espoon kaupungin verkkosivuilla espoo.fi/rekisteriselosteet.

Huoltajia pyydetään syksyisin tarkistamaan oppilaan ja huoltajien yhteystiedot. Jos perheen yhteystiedoissa (esim. osoite, puhelin, sähköposti) tapahtuu lukuvuoden aikana muutoksia, pyydetään niistä ilmoittamaan kouluun tietojen päivittämiseksi Primus-järjestelmässä.

Kuraattoreilla ja psykologeilla on käytössä oma Aura-asiakastietojärjestelmä asiakasasiakirjojen laatimista ja asiakassuhteiden hoitoa varten. Aura-järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Espoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/rekisteriselosteet.

KOULUN HALLINTO       

REHTORI
Rehtori/koulunjohtaja on koulun pedagoginen, hallinnollinen ja taloudellinen johtaja. Hän tekee päätöksiä muun muassa oppilaita, henkilökuntaa, opetuksen järjestämistä ja koulun tiloja koskevissa asioissa.

JOHTOKUNTA
Espoossa on koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Koulujen johtokunnat ovat kuntalain mukaisia koulun tasolla toimivia luottamuselimiä. Jäseninä on oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Myös 15 vuotta täyttäneet yläluokkien oppilaiden edustajat osallistuvat työskentelyyn. Johtokunta kehittää koulun toimintaa, yhteistyötä kodin, koulun ja sen toimintaympäristön välillä, osallistuu opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseen sekä turvallisen opiskeluympäristön ylläpitämiseen. Johtokunta päättää koulun toiminnan kannalta keskeisistä asioista: koulun opetussuunnitelmasta ja siihen liittyvistä suunnitelmista sekä lukuvuosisuunnitelmasta ja toimintasuunnitelmista. Johtokunta päättää myös oppilaan erottamisesta tarvittaessa enintään kolmen kuukauden ajaksi. Johtokunta hyväksyy koulun järjestyssäännöt sekä tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Koulun rehtori on johtokunnan sihteeri ja esittelijä.

Koulujen johtokunnat ja niiden jäsenet on valittu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 17.8.2017


Varsinaiset jäsenet:                               Puhelin/sähköposti          Varajäsenet

Pj. Susanna Korpijaakko-Öhman            040 8446494                      Miia Kivivuori
susanna.korpijaakko@gmail.com                                                                                                
Vpj. Mirja Lehti                                         050 3854510                       Anja Kauppi
Laura Romppainen                                  040 7393785                       Sari Hokkanen
Olli-Pekka Pärssinen                               040 3564462                       Mika Kuhanen
Jarno Jäppinen                                        050 3321612                       Tony Öhman

Henkilökunnan edustajat:                     Puhelin/sähköposti

Sanni Ramm-Schmidt                             043 8272210                       Marjo Lehtinen
Pekka Viinikka                                          043 8272217                       Mika Kemppainen

Esittelijä ja sihteeri                                Puhelin/sähköposti
Ulriika Huima, rehtori                                043 8257292


ESPOON OPETUSTOIMI   

 
Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö hoitaa peruskoulujen ja lukioiden yhteisiä asioita. Se koordinoi muun muassa opetussuunnitelmatyötä, oppilaaksiottoa ja opiskelijavalintaa sekä oppilashuollon ja erityisen tuen järjestämistä. Tulosyksikössä päätetään oppilaan lähikoulusta, koulumatkaetuuden myöntämisestä, iltapäivätoimintapaikasta ja oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta. Lisäksi päätetään vakinaisten opettajien ja rehtorien/koulunjohtajien palvelukseen ottamisesta. Tulosyksikköä johtaa opetustoimen johtaja.

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on avoinna arkisin klo 8.00–15.45.
Katuosoite:                          Kamreerintie 3 B
Postiosoite:                         PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puhelin:                               09 816 21 / vaihde


Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koskevista asioista. Se päättää määrärahojen jakamisesta kouluille, kehittämisen yleisistä linjauksista sekä useista kaikkia kouluja koskevista asioista, kuten oppilaaksioton linjauksista ja oppilasvalintaperusteista, oppilaspaikkamääristä, koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisen linjauksista sekä koulujen työ- ja loma-ajoista. Lisäksi se hyväksyy kunnan opetussuunnitelmat.
 
Lisätietoa lautakunnan jäsenistä ja toiminnasta löytyy https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Opetus_ja_varhaiskasvatuslautakunta.

8.8.2018

Lukukausi 2018-2019

Koulu alkaa torstaina,
9.9.2018, klo 9.00.


Kokoonnumme lukuvuoden aloitustilaisuuteen koulun pihalla.

Yhteisen aloituksen jälkeen siirrymme luokkiin, koulutulokkaat omien opettajien johdattamina, vanhat oppilaat itsenäisesti.

Tervetuloa!