Auroran oma opas ekaluokkalaisille


Tervetuloa Auroran kouluun!

Onnittelut ekaluokkalaisesta, lapsenne yhdeksänvuotinen oppivelvollisuus on nyt alkanut. Ensimmäinen kouluvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Koulun alkaessa lapselle avautuu kokonaan uusi toimintaympäristö sääntöineen, tapoineen ja tavoitteineen. Leikin rinnalle tulee uuden oppiminen, lapsen kaveripiiri laajenee ja myös lapsen elinympäristö koulumatkoineen muuttuu. Ekaluokkalaiset harjoittelevat koululaisena olemista sekä perustietoja ja -taitoja. Ensimmäisinä kouluvuosina on erityisen tärkeää kokea onnistumisen, oppimisen ja yhdessä tekemisen iloa.


Auroran arvot
Auroran koulun toiminnan lähtökohtana on jokaisen oppilaan kunnioittava kohtaaminen ja heidän ainutlaatuisuutensa arvostaminen. Meidän aikuisten tehtävänä on auttaa lapsia löytämään omat vahvuutensa ja kasvamaan omaan parhaimpaansa.

Perustehtävänämme on tukea oppimista monipuolisesti, jotta jokaisella on mahdollisuus saavuttaa hyvät perustiedot ja -taidot. Näiden lisäksi koulu tarjoaa monipuolista ilmaisupainoitteista taideopetusta. Ilmaisun opetus painottuu teatteri-, musiikki- ja kuvataiteeseen sekä liikunnalliseen ja kirjalliseen ilmaisuun.

Pidämme yhteisöllisyyttä ja avoimuutta tärkeinä. Oppilaiden lisäksi myös huoltajat ovat kiinteä osa yhteisöämme, pyrimme aktiiviseen vuorovaikutukseen kanssanne.

Koulumme on pedagogisesti esteetön. Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset fyysiset ja psyykkiset oppimisen ja opettamisen esteet koulun sisäisillä järjestelyillä sekä oppimisympäristöä muokkaamalla.

Olemme sitoutuneet kantamaan vastuun koulutyöstämme ja ympäristöstämme
kestävän kehityksen mukaisesti.


Ensimmäinen kouluviikko
Ensimmäisellä kouluviikolla (to 8.8.- pe 9.8.) oppilaat tutustuvat kouluun, toisiinsa sekä eri oppiaineisiin. Koulu alkaa torstaina klo 9.00 ja päättyy klo 12.45, perjantaina koulua on klo 8.15-12.45. Toisen viikon kouluajat ilmoitetaan Wilman kautta. Iltapäiväkerhon ohjaajat hakevat lapset luokista omiin ryhmiinsä ensimmäisinä päivinä.

Suurin osa oppitunneista on koko luokan tunteja. Lisäksi luokka jaetaan osittain kahteen pienempään ryhmään. Ryhmäjaot pyrimme tekemään pedagogisin perustein ja niihin voidaan tehdä muutoksia lukuvuoden aikana.


Päivittäinen työaika
8.15-9.00       1. tunti
9.00-9.45       2. tunti
9.45-10.00     välitunti
10.00-11.00   3. tunti, sisältäen ruokailun
10.45-11.45   4. tunti, sisältäen ruokailun
11.45-12.45   siesta
12.45-13.30   5. tunti
13.30-14.15   6. tunti


Koulumatkat
Suosittelemme, että ekaluokkalaiset kulkevat kouluun kävellen. Turvallisin koulureitti on hyvä opetella yhdessä lapsen kanssa. Reitin varmistaminen ja kertaaminen useaan otteeseen ovat turvallisuustekijöitä pienen koululaisen koulumatkalla. Heijastimen käyttö on hyvä opettaa lapselle jo ennen syksyn pimeitä aamuja.


Ekaluokkalaisen koulupäivä
Koulun toiminta perustuu opetussuunnitelmaan.

Siinä määritellään opetuksen painoalueet, sisällöt ja tavoitteet. Auroran koulun OPS löytyy koulun kotisivulta ja blogista.

Alkuopetuksessa opetus toteutetaan useimmiten eheytetysti. Tämä tarkoittaa, ettei oppilaan päivää pilkota oppiaineisiin, vaan päivän aikana eri oppiaineiden sisältöjä käsitellään samanaikaisesti. Esimerkiksi vuodenajoista luetaan, piirretään ja tehdään tehtäviä eri oppituntien aikana. Ensimmäisellä luokalla opetetaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa, ympäristö- ja luonontietoa, katsomusainetta, käsityötä, kuvataidetta, musiikkia ja liikuntaa. Lapsilla on opetusta yhteensä 20 tuntia viikossa.

Ensimmäisinä kouluvuosina korostuvat yhdessä toimiminen, keskinäinen kunnioitus, oppimisen ilo, vastuuntunto ja positiivisen minäkuvan vahvistuminen. Työtavat ovat toiminnallisia ja leikin merkitystä painotetaan edelleen.


Koulussa tarvittavat välineet
Oppilaat saavat ensimmäisenä reppuunsa Aapisen, ehkä koulutaipaleensa tärkeimmän kirjan. Koulun alussa oppilaat tulevat saamaan muitakin oppikirjoja ja vihkoja. Pyydämme, että mahdollisuuksienne mukaan päällystäisitte kirjat läpinäkyvällä kontaktimuovilla, jotta ne pysyvät hyväkuntoisina. Kirjojen lisäksi lapsi saa koulusta lyijykynän, kumin sekä yhteiskäyttöiset värikynät, viivaimen ja liiman. Kotoa tulisi löytyä samat välineet kotitehtävien tekemistä varten.

Koulumme on kengätön ja toivomme kaikkien käyttävän sukkia sisällä. Kaikki lasten varusteet repusta ja lippiksistä lähtien on nimikoitava. Lapset eivät useinkaan tunnista vaatteitaan, ja vuosittain koululle jää paljon näitä kadonneita vaatteita.


Kouluruokailu
Koulussa tarjotaan päivittäin lämmin, monipuolinen ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen lounas. Ekaluokkalaiset syövät ensimmäisten joukossa, klo 10.30 jälkeen. Koulujen ruokalistat julkaistaan Länsiväylä-ilmaisjakelulehdessä sekä espoo.fi -sivustolla, josta ne linkitetään koulun Instagram-sivulle. Ruoka-aineallergiat ilmoitetaan suoraan koulun keittiöön, lomake siihen löytyy koulun blogista.
Kertokaa allergioista myös opettajalle, jotta hän pystyy ohjaamaan lapsenne oikealle linjastolle kouluravintolassa.


Liikuntatunnit
Syksyn liikuntatunnit pidetään pääsääntöisesti ulkona. Lukujärjestyksestä selviää päivät, jolloin liikuntaa on. Näinä päivinä oppilailla on hyvä olla valmiiksi päällä säänmukainen, joustava asu ja juoksemiseen soveltuvat kengät.


Välitunnit
Välitunteja varten lapsi tarvitsee säänmukaiset ulkovarusteet. Etenkin syksyn sateiden alkaessa on repussa hyvä pitää mukana vaihtosukat.


Koulupäivän jälkeen
Ekaluokkalaisten koulupäivät ovat lyhyitä, joten vanhempien tulisi miettiä jo etukäteen, miten koululaisen iltapäivähoito järjestetään, ellei lapsi ole saanut paikkaa koululla toimivasta iltapäiväkerhosta.


Kotitehtävät
ovat tärkeä osa koululaiseksi kasvamista. Kotitehtävien tarkoitus on harjoitella, kerrata ja vahvistaa koulussa opittuja asioita. Läksyjä tulee päivittäin (ei perjantaisin) ja ne tehdään aina seuraavaksi päiväksi. Kotona kannattaa yhdessä sopia, missä ja milloin läksyt tehdään, jotta niihin voi keskittyä rauhassa.


Poissaolot koulusta
Koulun loma-aikojen ulkopuolella oppilas voi olla poissa opetuksesta vain, jos hän on saanut siihen luvan. Lyhyet lomat voi myöntää oma opettaja, yli viiden päivän lomat rehtori. Lupalomake löytyy Wilmasta. Toivomme, että perheen lomat pidetään koulujen lomien yhteydessä. Mikäli oppilas on lomalla muuna ajankohtana, on huoltaja velvollinen huolehtimaan tehtävien tekemisestä etukäteen tai sen aikana. Sairauspoissaolot on ilmoitettava Wilman kautta omalle opettajalle viimeistään koulupäivän aamuna.


Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Pieni koululainen tarvitsee turvallisuuden tunnetta, jotta hän voi keskittyä koulunkäyntiinsä. Tätä turvallisuutta rakennetaan yhteistyössä kodin kanssa. Koulu pyrkii osaltaan tukemaan kodin kasvatustyötä. On hyvä muistaa, että kodin myönteinen asenne koulua ja koulunkäyntiä kohtaan näkyy lapsessa ja hänen oppimisessaan. Rakentavassa, vastavuoroisessa kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät vanhem-pien asiantuntemus lapsestaan sekä opettajan ammatillinen osaaminen. Opetuksen onnistumisen yhtenä edellytyksenä on hyvin toimiva ja avoin yhteistyö opettajien ja vanhempien välillä.

Espoon mallin mukaisesti ekaluokkalaisten vanhemmat tapaavat luokanopettajan sekä syksyllä että keväällä. Tällöin vanhemmilla on mahdollisuus kertoa lapsestaan ja odotuksistaan koulunkäyntiin liittyen. Syksyn vanhempainillan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.


Tiedottaminen
Koululta lähetetään lukukausittain sekä koulun yhteisiä että luokan omia tiedotteita huoltajille pääsääntöisesti Wilman kautta.
  • Koulun virallinen kotisivu löytyy osoitteesta http://www.espoo.fi/aurorankoulu.
    • Tiedotuskanavana käytämme kuitenkin Wilman lisäksi koulun blogisivua, jota voi lukea osoitteessa http://aurora2016.blogspot.fi/. Blogista löytyvät tapahtumakalenterit, ruokalistat, koulun yhteystiedot, ops, työ- ja loma-ajat, poissaoloanomukset, koulun säännöt, tietoa tuen portaista ja oppilashuollosta sekä monista muista Auroraan, koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvistä asioista.


Wilma
Wilma on kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu sähköinen tietojärjestelmä. Wilman kautta vanhemmat voivat seurata lapsensa koulunkäyntiä sekä lähettää viestejä niin opettajille kuin koulun muullekin henkilökunnalle. Huoltajien tulee päivittää yhteystietonsa Wilmaan.
Pikaohje Wilman käyttöön löytyy tästä linkistä. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti